Заблуди и манипулации по Закона за Електронните Съобщения

by Електронна граница on December 16, 2009 · 0 comments

in Data Retention

И сега ВНИМАВАЙТЕ в следното: закон, който създава предпоставка за криминални деяния по никакъв начин не може да ограничи криминалността в една държава. Такъв закон просто отваря още една вратичка за престъпниците. И бъдете сигурни, че тя ще се ползва.

Повече, прочетете тук.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: