Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155
Кампания за повече информираност на потребителите на услугата "Електронна поща" за актуалните измами на които могат да бъдат подложени. - Електронна граница — Електронна граница

Кампания за повече информираност на потребителите на услугата “Електронна поща” за актуалните измами на които могат да бъдат подложени.

by Електронна граница on January 5, 2011 · 0 comments

in Дейности

Цел на кампанията
Кампанията има за цел да предостави повече информация за т.нар измами в Интернет, получавани по електронната поща. Целта е създаването на информационна система, което да бъде използвана по различни канали от доставчиците на такива съобщения в България, за да информират потребителите си.
Участници
  • Електронна граница инициатор на кампанията и основен доставчик на информационна инфраструктура и съдържание;
  • Доставчици на услуги за електронна поща – партньори в предоставянето на тази информация на крайния потребител. Информацията трябва да бъде показана на видимо за потребителя място, така, че той да може сам да се информира за най-често срещаните измами, както и да има възможността да задава въпроси, дали дадено писмо е такова или не;
  • Създатели на информация –  потребители, които използват платформата на “Електронна граница”, за да създават съдържание за най-често срещаните измами в Интернет, чрез електронна поща. Това може да бъде всеки, който се регистрира в портала и има желание да сподели информация;
Старт на кампанията
5 Ноември 2011
Етапи
  • Изпращане на запитване за партньорство с доставчици на услугата “Електронна поща” в България, които предоставят услугата си, чрез регистрация;
  • Подготвяне на платформата и намиране на начин на интеграция с нея и сайтовете партньори (RSS)
Примерно съдържание и формат

Имате идеи?
Напишете ги тук

Leave a Comment

Previous post:

Next post: