Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155
Интернет права: Свобода на словото и на сдружаване - Електронна граница — Електронна граница

Интернет права: Свобода на словото и на сдружаване

by Електронна граница on January 16, 2009 · 0 comments

in Интернет права

Тази харта с права е публикувана от Асоциацията за прогресивна комуникация. С малки поправки, я публикуваме и при нас. Всичките й части, ще можете да намерите тук.

Правото на свобода на словото.

Свободата на словото трябва да бъде предпазвана от посегателства на правителствени и недържавни лица. Интернет е среда както за обществен, така и за личен обмен на становища и инфор-мация отвъд различни граници. Хората трябва да могат да изразяват мнения и идеи и да споделят свободно информация чрез интернет.

Правото на свобода от цензура.

Интернет трябва да бъде предпазван от всякакви опити да се заглушават критични коментари и да се цензурират теми или дискусии с обществено или политическо съдържание.

Правото на участие в онлайн протест.

Организациите, обществата и отделните личности трябва да могат свободно да използват интернет за организиране и включване в протести.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: