Интернет права: Свобода на словото и на сдружаване

by Електронна граница on January 16, 2009 · 0 comments

in Интернет права

Тази харта с права е публикувана от Асоциацията за прогресивна комуникация. С малки поправки, я публикуваме и при нас. Всичките й части, ще можете да намерите тук.

Правото на свобода на словото.

Свободата на словото трябва да бъде предпазвана от посегателства на правителствени и недържавни лица. Интернет е среда както за обществен, така и за личен обмен на становища и инфор-мация отвъд различни граници. Хората трябва да могат да изразяват мнения и идеи и да споделят свободно информация чрез интернет.

Правото на свобода от цензура.

Интернет трябва да бъде предпазван от всякакви опити да се заглушават критични коментари и да се цензурират теми или дискусии с обществено или политическо съдържание.

Правото на участие в онлайн протест.

Организациите, обществата и отделните личности трябва да могат свободно да използват интернет за организиране и включване в протести.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: