Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155
Има нещо гнило в "Търговския регистър" - Електронна граница — Електронна граница

Има нещо гнило в “Търговския регистър”

by Електронна граница on December 22, 2010 · 0 comments

in Дейности

В понеделник предиобяд в гранд-хотел София се проведе кръгла маса на тема “Да запазим Търговския регистър публичен” (обявена от Иван Бедров), организирана от вестник „Пари“.

Отново и отново, вече наистина не знам за кой път, парламентарната група на ГЕРБ нарушава закона, и по-специално Закона за нормативните актове, който регламентира как се приемат закони в България и поставя някои правила, като например изискването всеки законопроект да има мотиви (защо трябва да го ручаме жабчето) финансова обосновка (колко ще струва), и да бъде подлаган на обществено обсъждане (да бъде показан на кръчмаря) ПРЕДИ да влезе в пленарна зала за гласуване.

Две са промените в Закона за търговския регистър, които будят силно безпокойство — първата е, че заявителите (т.е. собствениците на фирми, които ги регистрират), сами решават кое от документите им представляват лични данни и кое не, и на практика сами решават какви данни да предоставят на регистъра, а втората е — че достъпът до досиетата на търговците ще става с електронен подпис или цифров сертификат.

Тъй като няма официално обявени мотиви за готвените промени, присъстващите на срещата чиновници от Агенцията по вписванията обясниха, че това се прави с цел да се ограничат кражбите на фирми (?!?) и други видове измами (като лъгането между съдружници в различни АД-та). На въпроси от залата, какви са всъщност размерите на тези явления, за да се налагат такива тежки ограничения на конституционното право на информация, хората от администрацията не можаха да дадат смислен отговор на въпроса.

Изказаха се хора от БТПП и БСК, които заемаха страната по-скоро на администрацията, адв. Кашъмов, на страната на гражданите от Програма достъп до информация (ето и тяхното становище по въпроса) и други хора с мнения, включително и с исторически преглед на проблематиката в България.

В самия край на дискусията се изказах и аз от името на „Електронна граница“, в приблизително следния дух —

В България имаме големи проблеми с бизнес климата, именно от гледна точка на това, че трудно се разбира кой прави бизнес в България.

Тук имаме в голямо количество —

  • подставени лица — като човекът, притежаващ Марина Диневи;
  • офшорни фирми с неизвестни собственици, развиващи гигантска стопанска дейност, понякога със стратегическо и структуроопределящо значение;
  • тежки форми на лобизъм (корупция), маскиран като консултантски услуги.;
  • консултанти, които са всъщност собственици (особено тези в медиите);

Голямото количество от горните явления правят бизнес климата в България несигурен и отблъскват инвеститорите. С готвените промени бизнес климатът се влошава още повече, и шансовете да привлечем качествени инвеститори намаляват допълнително.

С въвеждането на достъп чрез електронен подпис или цифров сертификат до Търговския регистър се създават пречки пред гражданската журналистика, която няма да може да прави своите разследвания, а тя имаше големи победи точно през последната година, заради отворения регистър, да не говорим за всички неприятности, свързани със създаването и поддържането на още една база с лични данни (данните за достъп до регистъра), за която въобще не се знае кой пълни, как пълни базата, кога данните се заличават и как ще бъдат защитени от посегателства.

Крайният ефект ще е в това, че ако някой е решил да открадне фирма (например), то никакъв електронен подпис или цифров сертификат не ще го спрат. Дори да има разследване, то ще опре вероятно до цифровия сертификат на някой адвокат, който спокойно може да се позове на адвокатската тайна и да преустанови разследването. Докато гражданите и собствениците на малки фирми ще загубят възможността да проучват партньорите и конкурентите си, защото ще бъдат ограничени от финансовата страна на въпроса, а и ще загубят анонимността си и могат да бъдат „респектирани“ със силови средства.

Припомних, че не за пръв път се злоупотребява със Закона за личните данни, като първата такава голяма злоупотреба беше с ограниченията върху отварянето на досиетата на Държавна сигурност.

Продължих с това, че ми е странно, че не присъстват вносителите на законопроекта, които трябва да обяснят политическата и стопанската логика зад тези промени.

За съжаление, очертава се още един фронт на борба, и то на място, където проблемите бяха почти решени.

Константин Павлов

Leave a Comment

Previous post:

Next post: