Warning: Declaration of thesis_comment::start_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_lvl(&$output, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::start_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::start_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array, $current_object_id = 0) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155

Warning: Declaration of thesis_comment::end_el(&$output, $comment, $depth, $args) should be compatible with Walker::end_el(&$output, $object, $depth = 0, $args = Array) in /home/opensrcb/public_html/efb-current/wp-content/themes/thesis_183/lib/classes/comments.php on line 155
Електронна граница

За нас

Ние сме група хора, която работим за защитата на човешките права в цифровия свят и в Интернет.

Ние сме гражданска организация, която е надпартийна и работи в обществена полза.

Гордеем се, че успяхме да участваме в няколко международни кампании за защита на права, да организираме няколко протеста и да активизираме много хора да мислят за правата си.

Манията за шпиониране нараства. Правителствата и големите фирми регистрират, наблюдават и контролират действията ни все по-задълбочено. Без значение какво правим, на кого се обаждаме, къде ходим, с кого сме приятели, какви са интересите ни, в кои групи участваме – „Големият брат” правителството и „малките братя” от бизнеса знаят всичко това с все повече подробности.

Произтичащата липса на поверителност излагат на риск свободата на изповедание, свободата на словото, както и работата на лекари, помощни центрове, адвокати и журналисти.

Разнообразният дневен ред на реформите в сектора на сигурността обхваща събирането на полицията, разузнавателните агенции и военните в едно цяло, като по този начин заплашва да наруши баланса на силите и правомощията.

Използването на методи за масово наблюдение, сътрудничеството без граници между военни, разузнавателни агенции и полицейски служби води до създаването „Крепости” в Европа и други страни, насочена срещу бежанци и различно изглеждащи хора, но същевременно отразяваща се например на политически активисти, бедните и непривилегировани и дори спортните запалянковци.

Хората, които постоянно се чувстват наблюдавани не могат да се борят свободно и храбро за правата си и за едно справедливо общество. Ето защо масовото наблюдение заплашва същостта на демократичните и отворени общества.

Също така то заплашва и работата и ангажиментите на организациите на гражданското общество.

Наблюдението, недоверието и страха постепенно превръщат обществото ни в един цял некритикуващ консуматор, който “няма какво да крие” – в отчаян опит за постигане на тотална сигурност – е готов да отстъпи свободите си.

Предполагаемата спечелена сигурност често налага използване на мерки за наблюдение и контрол, които са повече от съмнителни: събирането на информация за гражданите не подобрява защитата ни от престъпността, но ежегодно ни струва милиарди евро. Следователно, мерките за по-тясно и устойчиво засилване на сигурността се игнорират. Това важи и за намирането на решения на остри социални проблеми като безработицата и неравностойните възможности в страните ни. Освен това, разнородния дневен ред на реформата в сектора на сигурността води до постоянно съвпадение на компетенциите и сътрудничеството между полицията, разузнавателните агенции и военните в едно цяло, като по този начин заплашва да наруши баланса на силите и правомощията.

В резултат, конституционния обхват на дейност на разузнаването е премахнат, водейки обществото ни към изолация от останалия свят.

Наблюдението като част от ежедневието се отразява на всички нас, не само на малцинствата: то компрометира религиозната ни свобода, свободата на израз и информираност, правото ни на свободна преса, свободата на сдружаване и целостта на компаниите. Огромен брой граждански организации и работни групи са подложени на изключителни мерки за наблюдение и контрол. Тези групи включват дори професии като правни съветници, медицински работници, профсъюзни деятели, журналисти и адвокати.

Зачитането на професионалните ни тайни и личното ни пространство е жизненоважно за човешкото достойнство. Едно свободно и отворено общество не може да съществува без лично пространство и свободно и ненаблюдавано общуване. 

Ние не искаме да живеем в такова общество!

Нашите искания

1. Намаляване на наблюдението 
– Отмяна на общото събиране на информация за нашите комуникации и местонахождения (събиране на данни)
– Отмяна на общото събиране на биометричните ни данни, както и на RFID паспортите
– Защита от наблюдение на работното място чрез въвеждане на клауза за защита на личните данни в Кодекса на труда
– Обмисляне на мерки за защита на личните данни на гражданите и служителите във всички проекти за електронни правителства
– Отмяна на общите студентски идентификационни номера
– Забрана за предоставяне на лични данни без законова причина;
– Забрана на паневропейското стандартизирано събиране на информация, предложено от някои държави (Стокхолмската програма)
– Забрана на систематичното наблюдение на паричните транзакции или други анализи на масиви от данни в ЕС (Стокхолмската програма)
– Забрана на информационния обмен със САЩ и други държави, които нямат ефективна защита на данните
– Отмяна на постоянното наблюдение със CCTV камери и техники за автоматично засичане
– Забрана на общите регистрации на всички пътуващи със самолет или кораб (PNR данни)
– Забрана на секретните претърсвания на частните компютърни системи, он- или офлайн
– Отхвърляне на проекта за електронната карта за здравна осигуровка

2. Оценка на съществуващите начини за наблюдение
Призоваваме за независим преглед на всички съществуващи начини за наблюдение, на тяхната ефективност и вредните им странични ефекти.

3. Мораториум върху новите системи за наблюдение
След въоръжаването на повечето държави в последните няколко години, ние искаме незабавно спиране на новите закони за сигурност, които допълнително ограничават гражданските свободи.

4. Гарантирана свобода на словото, на диалога и на информацията в Интернет
– Премахване на ограниченията за достъп до Интернет чрез държавни институции или доставчици на Интернет услуги
– Забрана на инсталирането на филтърна инфраструктура в ISP мрежите.
– Само независими и безпристрастни съдии да могат да изискват премахването на Интернет съдържание
– Даване на пълни права за цитиране на мултимедиини източници, безценни за публичните дебати в демократичните държави.
– Защитаване на общите места за изява в Интернет (участничестки сайтове, форуми, коментари в блогове), които днес са заплашени от неадекватни закони, насърчаващи автоцензурата (ефекта на охладняването)